Kako objaviti?

Besedila objav pošljite najmanj pet dni pred izidom Uradnega lista – v skladu s tretjim odstavkom 13. člena Uredbe o objavljanju v Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/10 in 36/14), in sicer:

  • v elektronski obliki, primerni za tehnično obdelavo, v skladu s 16. členom omenjene uredbe, na e-naslov objave@uradni-list.si
    in hkrati
  • po faksu na številko 01/425 01 99 ali po pošti na naslov Uradni list RS, Dunajska cesta 167, 1000 Ljubljana, pri čemer potrebujemo:
    • izpis besedila objave s podpisom in žigom,
    • naročilnico ali dopis.

Razglasni del Uradnega lista Republike Slovenije izhaja praviloma ob petkih. Besedila za objavo sprejemamo v predhodnem tednu do petka. Manjši popravki (datumi, imena ipd.) so mogoči do torka do 10. ure.

Za dodatne informacije v zvezi z objavami v Razglasnem delu Uradnega lista RS pokličite na telefonsko številko 01/200 18 42, v zvezi z objavami v Uredbenem delu Uradnega lista RS pa na telefonsko številko 01/425 73 08.